Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Adresa: Str. Costache Negri, Nr. 26, Pitesti
Tel./Fax: 0348/445.027
E-mail: csm.pitesti@mts.ro

Reclamatie administrativa Tip1

Tipizat reclamatie administrativa tip 1.

 

* Campurile marcate cu * sunt obligatorii!

Denumirea autoritatii sau institutiei public:

Sediul / Adresa:

Data:

Stimate domnule / Stimata doamna:

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr.

din data de

am primit un raspuns negativ, la data de

intr-o scrisoare semnata de (completati numele respectivului functionar)

Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:

Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente:

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

Numele si prenumele petentulu:

Adresa:

Telefon:

FAX (optional):